top of page

Oświadczenie o prywatności

Polityka prywatności to dokument wymagany przez prawo dla każdego podmiotu, który zbiera dane osobowe na temat odwiedzających witrynę. Treść polityki prywatności powinna zostać dostosowana w taki sposób, aby zawierała informacje na temat stosowanych działań ochrony danych osobowych użytkowników.

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników i osób odwiedzających stronę firmy jest sprawą najwyższej wagi.

 

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych

 

Firma jest jedynym właścicielem informacji zebranych za pośrednictwem tej witryny. Firma zbiera wyłącznie te dane, które zostały jej dobrowolnie udostępnione przez osoby odwiedzające witrynę i nigdy nie sprzeda tych informacji stronom trzecim bez uzyskania zgody właściciela danych osobowych. O ile nie wskazano inaczej, firma może skontaktować się z użytkownikiem, aby przekazać informacje o aktualizacji lub zmianach w tej polityce prywatności firmy DENTAL-Q Maciek M. Leszczyński z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, Harnasiów 26

Kontrola nad danymi

 

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować sie z firmą, aby dowiedzieć się, jakie informacje są przechowywane na jego temat, zmienić swoje dane, które wymagają poprawienia lub aktualizacji oraz zgłosić jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wykorzystania jego danych osobowych przez firmę.

 

Bezpieczeństwo informacji

Firma podejmuje kompleksowe działania w celu ochrony danych użytkowników. Dane wrażliwe są zawsze szyfrowane, przechowywane na zabezpieczonych serwerach i przesyłane za pomocą możliwie najbezpieczniejszych metod.

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Polityka prywatności
bottom of page